Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van het geregistreerde merk Mill & Mix, maakt deel uit van Iventi VOF met maatschappelijke zetel te 8610 HANDZAME (België), Werkenstraat 21B , BTW BE 0777.462.324, biedt haar klanten de mogelijkheid om granen,graanmolens, bakmaterialen online aan te kopen of workshops te boeken. Het verpakken en versturen doen we vanuit de werkplaats te 8211 Aartrijke, Hendrik Baekelandlaan 12.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Mill & Mix.

De klant aanvaardt dat deze voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-of andere kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
Onze webmasters besteden de nodige aandacht om de prijzen correct te vermelden op de website. Indien toch blijkt dat de prijs foutief is, behouden wij ons het recht om uw bestelling te weigeren. U zal dan de correcte informatie ontvangen.

Aanbiedingen op onze website zijn te combineren met kortingen indien deze rechtmatig bekomen zijn via de "geschenk" pagina op de website van Mill & Mix (www.millandmix.be) of via een voucher met voorgedrukte code aangemaakt door Mill & Mix.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Belgïe. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal gebruik. Klanten van buiten de Belgische landgrenzen dienen contact op te nemen met Mill & Mix vooraleer hun bestelling in te voeren.

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met Mill & Mix via telefoon of mail, de contact gegevens zijn terug te vinden op de website.

Mill & Mix is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Mill & Mix is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken worden door Mill & Mix.

Mill & Mix is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Mill & Mix. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd volgens de voorwaarden in artikel 13.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • via bankkaart: Bancontact, iDeal, Maestro,mastercard
 • via bankoverschrijving

De bestelprocedure gaat als volgt:

 1. Klik in de winkelwagen op de knop "Klik hier om te bestellen";
 2. Log in met uw bestaand account of maak een nieuw account aan;
 3. Selecteer het factuuradres. Dit is het adres waaraan de factuur gericht zal zijn;
 4. Selecteer het afleveradres. Dit is het adres waarop het pakket afgeleverd mag worden.
 5. Kies de betaalmethode die u wil gebruiken;
 6. Klik op "verder naar betalen" om uw betaling veilig af te ronden;
 7. Wanneer de betaling succesvol afgerond is, ontvangt u een bestellingsbevestiging op uw scherm én per mail.
 8. Wanneer het pakket verzonden wordt, ontvangt u een e-mail.


Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten die tijdens de bestelprocedure gebeuren. Indien dit gebeurt zal u hierover steeds gecontacteerd worden.

Onze betaaltransacties gebeuren via onze externe partner. Zij zorgen voor een veilige afhandeling van de transactie.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Mill & Mix.
De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Mill & Mix te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Mill & Mix beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Mill & Mix zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Klachten

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Mill & Mix zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 14 dagen na levering (levering + 14 dagen) ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De melding kan telefonisch gebeuren maar moet steeds bevestigd worden door de Klant via e-mail, post.

Artikel 8: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. garantie graanmolens
Op alle KoMo graanmolens ( elektrisch) is een garantie van 12 jaar gekoppeld, 2 jaar voor professionals (dag van levering + 2 jaar). Andere Elektrische molens hebben een specifieke eigen garantie. De garantie slaat op alle gebreken die ontstaan bij correct gebruik. Het laten vallen, verkeerd gebruik (vb olierijke zaden), etc leiden tot een weigering. Op de graanvlokkers is een garantie van 3 jaar en dit voor zowel de mechanische als elektrische. Op de manuele graanmolen en zijn motor die apart kan gekocht worden is een garantie van 3 jaar.

c. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs, factuur kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met Mill & Mix, waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Mill & Mix, Hendrik Baekelandlaan 12, 8211 AARTRIJKE in de originele verpakking.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 14 dagen volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Herroepingsrecht // verzakingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen :
De consument heeft het recht aan Mill & Mix mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 7 dagen vanaf de dag waarop ze meegedeeld hebben van het herroepingsrecht gebruik te willen maken, de goederen op hun kosten terugbezorgen aan Mill & Mix, Hendrik Baekelandlaan 12, 8211 AARTRIJKE.
Dit valt onder het verzakingsrecht: “De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.”

Laat ons steeds per mail op info@millandmix.be weten dat je iets retour wil doen, zodat we hiervan op de hoogte zijn. Vermeld in de mail steeds het bestelnummer en/of factuurnummer, en uw aankoopgegevens.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Wanneer graanmolens tekenen tonen van gebruik (graanresten, bloemresten, zaadresten , koffieresten, kruidenresten, etc...) worden deze niet aanvaard.

Indien een bestelling geannuleerd werd door de klant na betaling maar vooraleer de producten werden verstuurd, dan kan de klant vragen zijn totale bedrag teruggestort te krijgen zonder enig motief. Enkel wanneer de verzendetiketten reeds werden aangevraagd (en dus ook aangerekend zullen worden door de vervoersmaatschappij aan Iventi vof) dan zullen deze in mindering worden gebracht bij de aanmaak van de creditnota. Indien de annulatie dus komt na de ontvangst van de track&trace codes zullen deze kosten aangerekend worden ten laste van de klant.

Wanneer het product bij Mill & Mix toekomt, ontvangt u binnen de 10 werkdagen het bedrag van uw aankoop terug.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

 • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen.
 • artikelen waarvan de originele verpakking ontbreekt door onzorgvuldigheid van de koper
 • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt of speciaal besteld werden voor de klant

Mill & Mix kan een waardevermindering in rekening brengen bij de terugbetaling indien het behandelen van de goederen verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Artikel 10: Privacy

Mill & Mix verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Mill & Mix toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door. U kan zich hiertegen kosteloos verzetten door ons een e-mail te sturen.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Mill & Mix uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk of per e-mail aan te vragen.

Mill & Mix maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.
Mill & Mix houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren.

Artikel 11: Voorraad en levertijd

De producten zijn steeds leverbaar, tenzij anders vermeld.Het is mogelijk dat er enige uren verstrijken vooraleer de stock op de website gesynchroniseerd wordt met de stock in het magazijn. Hierdoor is het mogelijk dat u een product bestelt dat niet langer meer in stock is, maar wel nog op de website vermeld staat. In dit geval brengt Mill & Mix u onmiddellijk op de hoogte.

U kan ook producten bestellen die niet in stock zijn. Die worden dan speciaal voor u besteld. De levertijd van deze producten kan variëren, omdat Mill & Mix afhankelijk is van de stock bij de producenten. U wordt per mail op de hoogte gehouden van de levertijd van uw besteld product. Mill & Mix doet er alles aan om dit zo snel mogelijk te laten verlopen.

Artikel 12: Klantendienst

De klantendienst is bereikbaar via e-mail op info@millandmix.be of per post op het volgende adres:

Mill & Mix
Hendrik Baekelandlaan 12

8211 Aartrijke

Indien u een klacht heeft, kan u die formuleren aan bovenstaand adres.

Artikel 13: Verzending

Na de betaling van uw product, ontvangt u deze zo snel mogelijk, wanneer het in stock is. Alle leveringen gebeuren door Bpost en postNL en u ontvangt een e-mail wanneer het pakket verzonden wordt.

Het product wordt goed ingepakt verzonden nadat de betaling voltooid is. Indien u betaalt per overschrijving, zal het product opgestuurd worden nadat het bedrag op onze rekening is overgeschreven.

Artikel 14: Vouchers en waardebonnen


Vouchers en waardebonnen kunnen via de website www.millandmix.be aangevraagd worden. De klant krijgt bij aankoop hiervan een unieke code die kan ingevoerd worden bij aankoop van een product op de
website. vouchers en waardebonnen kunnen een % inhouden van het totaalbedrag of een bedrag in euro.
In beide gevallen moet de ontvangen code gebruikt worden.
Vouchers en waardebonnen kunnen nooit uitbetaald worden aan de klant die deze kocht of de klant die de bon ontvangen heeft.

Een waardebon/geschenkbon, voucher kunnen nooit gedeeltelijk gebruik worden. Het aankoopbedrag moet minstens gelijk of hoger liggen dan het bedrag aanwezig op de voucher, waardebon/geschenkbon

Artikel 15: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Mill & Mix. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
Mill & Mix kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 16: Professionals

Ook professionals kunnen aankopen doen via de website of rechtstreeks. De voorwaarden zoals hier beschreven zijn dezelfde.

Artikel 17: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 18: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Artikel 19: Dienst na verkoop

Ondervindt u problemen met een eerder aangekocht product? Neem dan contact met ons op en we zoeken samen naar een oplossing.

Indien u een klacht heeft, kan u die formuleren aan onderstaand adres:

Mill & Mix
Hendrik Baekelandlaan 12
8211 AARTRIJKE
BELGIE
info@millandmix.be